Сучасний розвиток банківської справи як в Європейських країнах, так і в Україні супроводжується новими інноваційними та регуляторними викликами в умовах глобалізації. Тенденції впровадження технологічних інновацій Fintech та Blockchain та перегляду організаційних моделей управління банками у фінансовій сфері спонукають власників банків, а також регуляторів в різних країнах світу до пошуку та впровадження сучасних методів управління ними. Управління потоками капіталу у діяльності банків та обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів за новими підходами стає одним із найбільш важливих напрямів банківського менеджменту, оскільки всі види бізнес-моделей, ризиків та фінансових операцій банків є взаємопов’язані та змінюються під впливом геополітики, регуляторних викликів у сфері комплайенсу.

Фахові знання та аналітичні навики у сфері банківського менеджменту є необхідними для фахівців з фінансів, банківської справи та страхування. Тому важливою є професійна підготовка майбутніх працівників банків, їхні знання, аналітичні здібності, уміння проймати управлінські рішення в ситуаціях невизначеності та ризиків. З огляду на це дисципліна «Ризик-менеджмент в банку», що викладатиметься для студентів англійською мовою є значимою для їхньої професійної підготовки.


Навчальна дисциплін ФВД 11 «Ринок фінансових послуг» базується на знаннях таких дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Економіка підприємств», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Ризикологія», «Фінансове право», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Страхові послуги», «Інвестування», «Економічний аналіз», «Фінансовий аналіз», «Фондовий ринок», «Банківська система», «Банківські операції», «Податкова система».

Навчальна дисциплін ФВД 11 «Ринок фінансових послуг» є вибірковою посідає важливе місце в системі підготовки фахівців – економістів, дає можливість з’ясувати основні  організаційні засади функціонування фінансових посередників на ринку фінансових послуг, структуру ринку фінансових послуг, методів його регулювання, організаційних основ і порядку надання окремих видів послуг, формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь у сфері діяльності фінансових посередників на ринку фінансових послуг.