Формування цілісної здорової особистості фахівця загальної практики соціального забезпечення, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, до творчого розв’язання різного роду проблем соціального забезпечення і задоволення потреб клієнтів на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики соціального забезпечення, сприяння суспільному розвитку; здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізаці.

 Заплановані результати навчання

Здатність виконувати професійні функції в системі соціальногое забезпечення як інструменту політики, системи соціальних технологій, що застосовуються для регулювання рівня життя населення і передбачають надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах, що фінансуються державою. Реалізовувати широкий комплекс конституційних прав усіх верств населення, кожного конкретного громадянина і, зокрема, правовими, фінансово-економічними, адміністративними заходами забезпечувати відповідне до наявних соціальних стандартів існування тим групам населення, які знаходяться в особливо складному матеріальному становищі, або мають особливі фізичні чи психічні потреби, або перебувають у тяжких життєвих обставинах і не здатні поліпшити їх без зовнішньої підтримки.     

Курс складає 360 годин/12кредитів, залік у 1 семестрі/екзамену 2 семестрі