Мета вивчення дисципліни

формування у студентів системи базових знань про функціонування банків, засвоєння теоретичних засад і методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття практичних навичок виконання банківських операцій.