Вивчення засад організації державних та місцевих фінансів, їх складу та основ управління, виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади . Набуття   знань з організації та управління бюджетним процесом на рівні місцевого самоврядування.