Мета дисципліни: дослідження теоретичних, методичних та організаційних проблем обліково-аналітичного й контрольного забезпечення менеджменту. Визначення теоретико-методологічних підходів до розкриття суті та формування моделі обліково-аналітичного забезпечення процесу управління суб’єктами господарювання. Формування моделі динамічного управління, суть якої полягає у виробленні комплексу обліково-аналітичних процедур у рамках послідовних організаційно-економічних етапів розробки управлінського впливу.