Дисципліна «Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA)» входить до  блоку  «Фахова/предметна  підготовка» і є вибірковою дисципліною і призначена для базової освіти магістрів  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та «Облік у глобальному цифровому середовищі».

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами професійних знань з оподаткування та їх застосування у господарській діяльності  підприємства як спеціаліста економіки. Студенти повинні оволодіти теоретичним матеріалом та практичними навичками документального оформлення операцій з оподаткування на підприємстві, в установі, навчитись  правильно  оформляти документи,  користуватись і дотримуватись чинного податкового законодавства України, яке регулює діяльність суб`єктів господарювання.