Метою вивчення дисципліни  є формування в аспірантів системи знань з теорії та практики  фінансового аналізу і прогнозування кон’юнктури фінансового ринку та фінансового стану  його учасників, насамперед банків, оцінка конкурентного середовища та прогнозування і хеджування ризиків з використанням сучасних інструментів.

Основними завданнями є:

розкриття ролі фінансового ринку в розвитку економіки;

вивчення методів фінансових розрахунків щодо оцінки стану  ринку банківських послуг та його учасників;

вивчення та використання базових методів аналізу та прогнозування фінансових ринків;

використання інструментів управління прибутковістю, ліквідністю та ризиками, капіталом, активами і пасивами; 

узагальнення та аналіз методичних принципів аналітичного дослідження фінансових ринків;

проведення оцінки ризиків фінансового ринку для прийняття управлінських рішень;

дослідження ринків кредитних ресурсів та банківських послуг;

вивчення та набуття практичних навичок щодо використання інструментів прогнозування та хеджування ризиків.