Вивчення дисципліни «Макроекономіка та мікроекономіка» спрямоване на пізнання         базової економічної термінології, сутності основних економічних законів, принципів і категорій, розуміння основ функціонування ринкового механізму та закономірностей функціонування економічної системи на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. 

Міждисциплінарні зв`язки:  дисципліна «Макроекономіка та мікроекономіка» є теоретичною та методологічною базою таких дисциплін: «Фінанси, гроші і кредит», «Міжнародна та регіональна економіка», «Банківська система», «Фінанси підприємств», «Бухгалтерський облік», «Менеджмент та управлінський облік», «Економічний аналіз», «Цифрова економіка», «Державне регулювання економіки», «Макроекономіка та мікроекономіка» (рівень В), «Поведінкова економіка».

Дисципліна «Макроекономіка та мікроекономіка» складається з трьох змістових модулів:

1. Вступ до мікроекономіки та макроекономіки.

2. Мікроекономіка.

3. Макроекономіка.

Мета вивчення дисципліни - вивчення закономірностей функціонування ринкової економічної системи на мікроекономічному та макроекономічному рівнях.