Структура курсу відповідає  навчальній програмі підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційною характеристикою магістра з обліку і оподаткування.

Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика підприємства.  Формування і функціонування облікових підрозділів.  Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві. Забезпечення ефективного функціонування  та розвитку бухгалтерського обліку. Формування системи документування господарських операцій та  документообігу.  Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов»язань. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.  Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління.  Формування та опрацювання фінансової, управлінської та податкової звітності підприємства. Система захисту облікової інформації.